Palvelut

Pelilliset menetelmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena

Terveysteknologioiden ympärille rakennettavat uudenlaiset pelilliset palvelut ja sovellukset mahdollistavat olemassa olevan terveysteknologian tehokkaamman hyödyntämisen terveyden edistämisessä, jossa painotetaan entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn vaikuttavia elämäntapamuutoksia ja omahoitoa. Pelillisyydellä on monia mahdollisuuksia mm. lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tukemisessa, kuntoutustoiminnassa, terveellisten elämäntapavalintojen ja terveyttä edistävien käytäntöjen tuomisessa arkeen.

Pelillistämisessä on kyse peleistä lainattujen ominaisuuksien ja teknologioiden soveltamisesta terveyden edistämisessä. Näin voidaan osallistaa, motivoida, innostaa ja sitouttaa ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti terveellisten elämäntapavalintojen mukaisesti esimerkiksi liikkumisen lisäämiseksi ja ravitsemuksen parantamiseksi.

Games for Health Finland -verkosto yhdistää pohjoissavolaista ja kansallista liiketoiminta-, tutkimus- ja koulutusosaamista uudeksi Games for Health -liiketoiminnaksi.

Vuonna 2014 käynnistynyt verkosto on noteerattu laajalti ympäri Suomea ja kansainvälisesti esim. ICT2015 –raportti (yhtenä ratkaisuna äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lievittämiseksi), Terveysteknologia- ja lääketeollisuus, yritykset, julkinen sektori, tutkimusorganisaatiot.

Ideoi, kehitä, toteuta yhdessä Games for Health Finland -verkoston kanssa!

Toiminta on nostanut terveyspelaamisen näkyvyyttä ratkaisevalla tavalla valtakunnallisella tasolla.
Games for Health Finland on luonut Suomeen terveyspelaamisen liiketoimintamahdollisuuden.
EU
VipuvoimaaEU
Pohjois Savon liitto